Na podstawie bieżącej rozmowy z klientem zostaje ustalona optymalna forma współpracy oraz cena świadczonych usług. Cena ustalana jest w oparciu o ilość rachunków podlegających księgowaniu,
liczbę osób zatrudnionych, szczególne wymagania klienta w zakresie analiz i raportów.

Cennik usług:
1. podatkowa księga przychodów i rozchodów
płatnik VAT:

 • od 1 do 9 dokumentów miesięcznie: 200 PLN + VAT
 • od 10 do 24 dokumentów miesięcznie: 250 PLN + VAT
 • od 25 do 50 dokumentów miesięcznie: 350 PLN + VAT
 • od 51 do 100 dokumentów miesięcznie: 500 PLN + VAT
 • od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: 600 PLN + VAT
 • od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: 700 PLN + VAT
 • powyżej 200 dokumentów miesięcznie: każde 50 dokumentów – 100 PLN

2. księgi rachunkowe:

 • od 1 do 9 dokumentów miesięcznie: 300 PLN +VAT
 • od 10 do 24 dokumentów miesięcznie: 400 PLN +VAT
 • od 25 do 50 dokumentów miesięcznie: 700 PLN +VAT
 • od 51 do 100 dokumentów miesięcznie: 1000 PLN +VAT
 • od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: 1500 PLN + VAT
 • od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: 1900 PLN + VAT
 • powyżej 200 dokumentów miesięcznie: cena ustalana indywidualnie

3. kadry i płace z obsługą ZUS i US:

 • 40,00 PLN od jednego pracownika

4. Wyciagi bankowe w PLN w cenie ryczałtu.
5. Prowadzenie biura wirtualnego 20 PLN netto miesięcznie.
Inne usługi:
Obsługa rachunko-księgowa w innym zakresie – według indywidualnych ustaleń.
Powyższe ceny zostały podane jako kwoty wyjściowe, gdyż mogą być modyfikowane w drodze negocjacji i zależą od stopnia trudności powierzonych rachunków.