Oferowane usługi księgowe i rachunkowe naszego biura kierujemy do osób, które chcą skupić się na operatywnym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając rozliczenia profesjonalistom Nie stosujemy szablonowego podejścia do klienta – stosujemy najefektywniejsze rozwiązania biorąc pod uwagę specyfikę działalności oraz potrzeby każdego klienta.

Z klientami zawieramy umowę o świadczenie usług.

Po podpisaniu umowy przejmujemy obowiązki księgowe, reprezentujemy klienta w urzędach, dzięki czemu nasi klienci mogą już ograniczyć swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Biuro Rachunkowe ABF Sp. z o.o. Oferuje takie usługi jak:

 1. Pełna księgowość spółek już od 300,00 pln
 2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 3. Ewidencja księgowa i rozliczenia podatku VAT
 4. WNT, WDT, eksport, import
 5. Przygotowanie dokumentacji dot. Rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji VAT-7
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych
 7. Sporządzanie deklaracji podatkowych, PIT, CIT, VAT, ZUS, PFRON, GUS, NBP i inne
 8. Prowadzenie kadr i płac
 9. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 10. Udział w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego
 11. Wewnętrzne audyty dokumentacji księgowej jako usługa obca
 12. Stały nadzór podatkowy
 13. Roczne zeznania podatkowe zarówno spółek ,jak i osób fizycznych
 14. Reprezentowanie klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi.
 15. Rejestracja, zawieszanie i likwidacja działalności gospodarczej w Urzędzie Dzielnicy i Urzędzie Skarbowym
 16. Opracowywanie planów kont dostosowanych do potrzeb firmy
 17. Przygotowanie kompletnej dokumentacji  pod potrzeby kredytu
 18. Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w formie usługi zewnętrznej
 19. Sporządzanie i składanie kompletnych wniosków dot. sprawozdań finansowych i innych zmian do KRS-u
 20. Zajmujemy się zakładaniem, rejestrowaniem, przekształcaniem i zawieszaniem spółek z ograniczona odpowiedzialnością i komandytowych, jawnych, cywilnych itp. Przygotowujemy projekty umów tych spółek, zmiany do umów, wszystkie dokumenty ( umowy sprzedaży udziałów, umowy najmu, uchwały wspólników, protokoły walnych zgromadzeń itp), formularze do KRS, US, GUS, umawiamy spotkanie z notariuszem.
 21. Doradzamy i pomagamy w rozwiązaniu wszystkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Godziny otwarcie: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 20.00

Dodatkowe informacje: Asset Based Finance Sp. z o.o. została zarejestrowana w XIII Wydziale Gospodarczym  Krajowego Rejestru Sądowego  09.06.2004 roku pod numerem 0000209953. Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 pln. Biuro działa w oparciu o licencję Ministerstwa Finansów nr 10917/2005. Posiada wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr.