Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców

Legalizacja pracyPostępująca globalizacja to nie tylko przepływ kapitału pieniężnego, ale coraz częściej również przepływ kapitału ludzkiego. Skorzystanie z doświadczenia osób z rynków zagranicznych to olbrzymia szansa, ale zapewnienie im legalnego pobytu na terenie Unii Europejskiej to wyzwanie – przede wszystkim biurokratyczne.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tym obszarze, oferujemy Państwu pełen wachlarz usług związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej:

  • Pre-weryfikacja statusu prawnego oraz posiadanych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemca będącego kandydatem na pracownika
  • Pozyskanie numeru ewidencyjnego PESEL dla cudzoziemca
  • Opracowanie dokumentacji celem zarejestrowania pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Występowanie w imieniu Pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz pozyskiwanie przedłużenia zezwolenia na pracę
  • Przygotowanie w oparciu o aktualny status prawny cudzoziemca wniosków, zmierzających do uzyskania karty pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Prowadzenie jednolitych procedur pozyskania pozwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
  • Doradztwo w sprawie najbardziej optymalnego sposobu prowadzenia procedur legalizycyjnych
  • Bieżące raportowanie dotyczące aktualnego statusu prawnego zatrudnionych cudzoziemców zgodnie z przyjętymi ustaleniami
  • Wsparcie cudzoziemca na każdym etapie postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa w urzędzie
  • Reprezentacja pracodawcy przed Urzędem Pracy, Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych