OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

kalkulator z dłoniąProfesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło;
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • Wprowadzanie przelewów do banku;Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • Wypełnianie dokumentacji związanej z urlopami rodzicielskimi, bezpłatnymi, wychowawczymi;
 • Sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PERONWystawianie PIT-ów i zaświadczeń dla pracowników;Indywidualny opiekun od kadr i płac;
 • Bieżące doradztwo w zakresie podstawowych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i Państwową Inspekcją Pracy;
 • Tworzenie i nadzór nad regulaminami pracy i wynagrodzeń