Sekretariat korporacyjny

SalaUsługi sekretariatu korporacyjnego to wsparcie dla naszych klientów w podstawowych obowiązkach spoczywających na kadrze zarządzającej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego. Niedopatrzenia przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i formalnych mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kar finansowych. Pomagamy Państwu temu zapobiec.

Oferujemy:

 • Organizację zwyczajnych rocznych zgromadzeń wspólników (annual general meetings);
 • Organizację nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników;
 • Przygotowywanie i pomoc w składaniu rocznych sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie dokumentacji spółki;
 • Prowadzenie ksiąg udziałów;
 • Aktualizację rejestrów handlowych lub inną aktualizację danych;
 • Sporządzanie i składanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
 • Aktualizację i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;Powoływanie i odwoływanie pełnomocnika wspólników, członków zarządu i rady nadzorczej;
 • Doradztwo dla organów zarządzających spółkami w kwestiach prawnych;
 • Przygotowanie umów pożyczek;
 • Przygotowanie umów handlowych o współpracy B&B;
 • Przygotowanie polityki rachunkowości;
 • Przygotowanie innych sprawozdań związanych z funkcjonowaniem firmy na polskim rynku np. opłata środowiskowa, opłata produktowa i inne.